logo_text


feliratozás Anyagok

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Kemart.hu  Általános szerződési feltételei (ÁSZF)
(hatályos 2014.09.01-től)


I. A szerződés alanyai

 1. Szolgáltató:
  • Kemart.hu honlap (továbbiakban Honlap) üzemeltetője a Kemart Irodaszer Gyártó és Forgalmazó Kft. (Kemart Kft) továbbiakban Gyártó.
  • Székhely és levelezési cím: 8200 Veszprém, Tátorján u. 5/F.
  • Cégjegyzékszám: 19-09-503345
  • Adószám: 11524922-2-19
  • Bankszámla: 11600006-00000000-81998285
  • Internet: www.kemart.hu
  • E-mail: kemart@kemart.hu
 2. Megrendelő (továbbiakban Megrendelő):
  • A honlapon  csak érvényes regisztrációval rendelkező felhasználók rendelhetnek .


II. Szerződés tárgya és annak jellemzői

 1. A szerződés tárgya a Honlapon feltüntetett és megrendelhető termékek köre.
 2. Az Gyártó által gyártott termékeket online módon csak ezen Honlapon keresztül lehet megrendelni.
 3. A Honlapon a megrendelhető termékek jellemzői az adott terméknél feltüntetésre kerülnek.
 4. Minimális rendelés 1 egység (db,csomag).
 5. A megrendelt termékek gyártása személyre szabott gyártásnak minősül, így a  szerződés felmondása csak a Gyártóval történő külön megállapodás alapján lehetséges (VIII. pont).
 6. A termékek árai:
  • Honlapon  megrendelhető termékeknél azok nettó, azaz a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adó (27 %) nélküli árak vannak feltüntetve.
  • A termékek akciós  nettó árai külön feltüntetésre kerülnek.
  • A Gyártó az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

III. A szerződés területi hatálya

 1. A Honlapon csak a Magyar Köztársaság területére áll módunkban rendelést felvenni.


IV. Regisztráció

 1. A Honlapon történő megrendeléshez regisztrációra van szükség. A regisztráció a főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt lehetséges, az ott található adatlapok kitöltésével.
 2. A regisztráció során egy felhasználónevet és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, melyek használatával a későbbiekben be lehet lépni a rendeléshez , valamint egy valós e-mail cím megadására van szükség. A rendeléshez mindezeken kívül a Megrendelő szállítási és számlázási adataira és telefonszámára van szükség, melyet a későbbiekben lehet megadni.
 3. A regisztráció során megadott adatokat a Megrendelő – a megrendeléshez történt belépést követően – a „Profil” menüpontban bármikor módosíthatja.
 4. Gyártó nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért.
 5. Megrendelő A  a Honlapra történő regisztrációjával az  Általános szerződési feltételeket (ÁSZF) elfogadja.
 6. Megrendelő  regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát a kemart@kemart.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján az Gyártó bármikor törli.


V. A szerződés létrejötte, teljesülése

 1. Általános tudnivalók
  • A regisztrációt követően a honlapon történő rendelés  a Honlapra belépve, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges.
  • A Honlapon leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható. A Megrendelő az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását a kemart@kemart.hu e-mail címre küldött levélben kérheti. Lemondás a megrendelést követő  nap 24 óráig lehetséges.
  • Megrendelő  a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap . A szerződés akkor jön létre, amikor az Gyártó (a várakozási idő leteltével) a rendelést  a szállítási határidő megjelölésével visszaigazolja.
  • A szerződést rendelési azonosítóval ellátott visszaigazoló levél képezi. Későbbiekben ez, illetve a kiállított számla szolgál alapul.
 2. A szerződés teljesítése házhozszállítás esetén:
  • Amennyiben a Megrendelő által leadott megrendelés visszaigazolásra került, úgy az Gyártó az V.4) pont szerinti teljesítési időn belül a Megrendelőt e-mailben értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) postázásra , kiszállításra került(ek)-e.
  • Házhozszállítás esetén az Gyártó és a Megrendelő között létrejött szerződés az áru átvételével és a számla kiegyenlítésével ill. utalás esetén a számla vagy a szállítólevél cégszerű aláírásával teljesítettnek minősül.
 3. A szerződés teljesülése személyes átvétel esetén:
  • Amennyiben a Megrendelő által leadott megrendelés visszaigazolásra került, de házhozszállítás alkalmával a kézbesítés sikertelen volt úgy az Gyártó a V.4 pontban meghatározott felhívási  időn belül a Megrendelőt e-mailben és mobiltelefonon értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) személyesen átvehető(k)-e, ill. a Megrendelő ismételt kiszállítást kér-e.
  • A postai vagy futárszolgálat által történő sikertelen kézbesítés  esetén az ismételt szállítás költsége Megrendelőt terheli
  • Személyes átvétel esetén az Gyártó és a Megrendelő között létrejött szerződés  a termék átvételével és a számla kiegyenlítésével ill. utalás esetén a számla vagy a szállítólevél cégszerű aláírásával teljesítettnek minősül.
 4. A szerződés teljesítése:
  • A szerződés teljesítésének határideje általában 10-14 munkanap, egyedi rendelés esetén az anyagbeszerzés, logo készítés idejével ez meghosszabbodhat.
  • Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben meghatározott határidőn belül a Megrendelő hibájából nem teljesül, az Gyártó a szerződést nem teljesítettnek veszi és – a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.
  • Sikertelen kézbesítés esetén amint ez az Gyártó tudomására jut, a Megrendelő ennek tényéről 3 napon belül e-mailben és mobiltelefonon értesíti.
   


VI. Szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek:

        A szállitási és fizetési feltételek külön menüpontban a címlapon megtalálhatók (szállítási feltételek).

VII. Árak, Árengedmények

 1. Viszonteladóknak a Honlapon  feltüntetett árakból 15 % kedvezményt adunk.
 2. nettó 100 000 Ft - ot meghaladó rendelés esetén  5 % engedményt adunk.
 3. nettó 200 000 Ft - ot meghaladó rendelés esetén  8 % engedményt adunk.
 4. nettó 500 000 Ft - ot meghaladó rendelés esetén  10 % engedményt adunk.
 5. Külön megállapodás esetén további kedvezmények lehetségesek  (pl a szállítási , vagy a feliratozási , stb költségek csökkentése, elengedése).
 6. Az 2., 3. vagy 4. pontban feltüntetett kedvezmények a viszonteladói kedvezménnyel együtt érvényesek (pl. nettó 500 000 Ft feletti viszonteladói rendelés esetén a kedvezmény 25 %).
 7. Egyedi termék rendelése esetén a fenti kedvezmények figyelembevételével történik az ár megállapítása, ebből az árból további kedvezmény már nem adható.


VIII. A szerződéstől való elállás

 1. Megrendelő a szerződéstől a Gyártóval történő megállapodás esetén elállhat.
 2. A szerződéstől való elállás csak a szállítás megkezdése előtt lehetséges.
 3. Egyedi vagy nagy értékű rendelés  esetén a szerződéstől való elállás csak a gyártás megkezdése előtt lehetséges.
 4. Amennyiben a Megrendelő a szállítási és fizetési feltételek szerint kért előleget nem fizette meg az Gyártó a szerződéstől elállhat.
 5. Ha az Gyártó rajta kívül álló okok (vis major) miatt a megrendelést nem tudja teljesíteni a Megrendelőt haladéktalanul e-mailen és mobiltelefonon értesíti.

IX. Adatvédelem és hírlevél

 1. Adatvédelem
  • A Honlapon történő megrendeléshez és a megrendelt termékek kiszállításához és/vagy átadásához, valamint a termékekről kiállított áfa-s számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Megrendelő a rendelést megelőzően a Honlap felhasználójaként regisztráljon, és a regisztrációt követően a hivatkozott tevékenységekhez szükséges adatokat megadja.
  • A regisztráció során és/vagy azt követően a Megrendelő által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat az Gyártó bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Megrendelő a megrendelés leadásával hozzájárul.
  • Az Gyártó kijelenti, hogy a regisztráció során és/vagy azt követően kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat kéri el.
  • Megrendelő  regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát a kemart@kemart.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján az Gyártó bármikor kitörli.

 

 1. Hírlevél
  • Gyártó kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen (spam) levelet nem küld. Regisztrált ügyfelei kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak.
  • Az Gyártó a Megrendelő beleegyezésével nem rendszeres időközönként hírlevelet küld az aktuális akciókról és egyéb, az Gyártó kapcsolatos információkról.

X. Szavatosság és jótállás

 1. Gyártó az általa gyártott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározott mértékű szavatosságot vállal.
 2. Azon termékekre amelyet nem az Gyártó gyártott a szavatosságot a beszállítók vállalják.
 3. A szavatosság időtartama 6 hónap és a szavatossági igény érvényesítésére 3 hónap áll rendelkezésre.
 4. Az Gyártó az általa a Honlapon feltüntetett egyéb  termékekre jótállást nem vállal.